Proběhlé akce

Opékačka buřtů 2022

Opékačka buřtů 2022

Navzdory nevalnému počasí se v půli září sešla ve Lhotě poměrně solidní sestava čítající šest rodin i s větším či menším počtem ratolestí. S ohledem na velmi proměnlivou situaci venku, kdy chvílemi lilo jako z konve a chvílemi dokonce i vysvitlo slunce, jsme většinu času strávili uvnitř, respektive pod stříškou klubovny. Samozřejmě nesměl chybět bohatý catering (především rozličné cvíbochy) […]
Indiánské saunování 2022

Indiánské saunování 2022

Škála a paleta skopičin, do nichž je Černý uhlí ochotno a schopno se pustit, se neustále rozrůstá – což je bezesporu výtečná zpráva! Nejnovějším výmyslem (jehož prvotním iniciátorem byl Michal, začež mu budiž velký dík!) se stala takzvaná indiánská sauna. Pro běžného Středoevropana možná poněkud mystický pojem by možná bylo dobré trochu ozřejmit. Základní princip […]

ČERNÝ UHLÍ 04 Z.S.

PŘÁTELÉ DOBRÉ ZÁBAVY A SPORTU :)

Naši podporovatelé