Karanténní vycházka 2020

Navzdory všemožným omezením se počátkem května uskutečnila zdařilá – a již tradiční – turistická uhelná akce, která pro tentokrát získala krycí název karanténní vycházka. S ohledem na rostoucí počet capartů ve skupině jsme se spokojili s kratším špacírem na ose Klatovy – Beňovy – Dolní Lhota. Chodecká pasáž byla zpestřena závody ve visu na tyči, které ovládl […]

Letní kino Lhota

Poněkud vrtošivé počasí nemohlo již dlouho dopředu dojednaný termín letního promítání v Dolní Lhotě nikterak ohrozit, takže v sobotním srpnovém odpoledni se v okolí Bank of Ildží sešel početný třígenerační houf nabalený kolem černouhelné party. Program sestával ze čtyř částí – sportovní, kulinářské, socializační a kulturní. Dobrá krmě je přirozeně základem každé pořádné akce, takže pokud se dlabance […]