Divadelní turnaj pouze pro zvané

Rok 2019 je pln významných výročí, tu smutnějších, tu veselejších – 80 let od vzniku Protektorátu Čechy a Morava, 50 let od vstupu prvního člověka na Měsíc či upálení Jana Palacha, 30 let od Sametové revoluce, ale především 20 let od zformování slovutného fotbalového celku nesoucího hrdý název Divadlo snů. Dějinotvorný okamžik si přijeli pečlivě […]